РЕМОНТ НА КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

  • Основни ремонти и поддръжка на главни двигатели;
  • Основни ремонти и поддръжка на спомагателни двигатели;
  • Ремонт на турбокомпресори;
  • Ремонт на помпи, сепаратори и охладители;
  • Ремонт и подмяна на хидравлични цилиндри и рампи;
  • Ремонт и подмяна на генератори, редуктори и клапани;
  • Шлайфане на колянов вал;
  • Центровка на главен двигател и валолинии.