МЕТАЛООБРАБОТВАЩ ЦЕХ

МЕТАЛООБРАБОТВАЩ ЦЕХ

Цехът е оборудван с всички необходими машини и инструменти за качествена обработка на метал, корпусни конструкции, рязане, перфориране, формиране и заваряване на стоманени повърхности, тръби и различни профили. Също така да извършваме ремонт, монтаж и поддръжка люкови капаци/закрития.

PIPE WORKSHOP

ТРЪБАРЕН ЦЕХ

Цехът е оборудван с всички необходими машини за рязане, огъване и обработване на тръби. горелки, ел.ножове и всички допълващи процеса необходими машини.

МЕХАНО – МОНТАЖЕН ЦЕХ

МЕХАНО – МОНТАЖЕН ЦЕХ

Цехът е напълно оборудван. В него работят висококвалифицитани специалисти за основен ремонт и поддръжка на главни и спомагателни двигатели, помпи, сепаратори, охладители, хидравлични цилиндри, рампи, генератори, редуктори и клапани, шлайфане на колянов вал и центровка на главен двигател и валолинии.

ЕЛЕКТО – МОНТАЖЕН ЦЕХ

ЕЛЕКТО – МОНТАЖЕН ЦЕХ

Цехът е напълно оборудван. В него работят висококвалифицитани специалисти за ремонт на ел. оборудване, полагане на кабели, окабеляване, проектиране и изработка на ел. табла.

БЛАСТИРАНЕ, БОЯДИСВАНЕ

БЛАСТИРАНЕ, БОЯДИСВАНЕ

Разполагаме с оборудване и опитен екип от работници за бластиране (под високо налягане, абразивно, хидро) и боядисване.

ТУРБИНЕН ЦЕХ

Ремонт на всички видове корабни турбокомпресори от опитни турбо техници - на място или на борда на кораба

- Ремонт и балансиране на ротори

- Доставка на резервни части