Контакти

Тодор Янков
Управител
e mailТел: +359 52 301 072
 
 
Антон Стоянов
Технически Мениджър
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 888 311 160
e mailtechnical@hellenika-bg.com
Алекс Алексиев
Технически сътрудник
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 877 331 646
e mailrepair@hellenika-bg.com
Виктор Лебедов
Технически представител
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 877 311 109
e mailservice@hellenika-bg.com
Красимира Бодурова
Административен мениджър
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 885 844 907
e mailinfo@hellenika-bg.com
Теодора Дайнова
Секретар
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 879 669 809
e mailsecretary@hellenika-bg.com
Наталия Петкова
Техниччески секретар
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 879 669 808
e mailts@hellenika-bg.com