ПОЧИСТВАНЕ, БЛАСТИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ

„Хелленика“ ЕООД е с дългогодишен опит в боядисване на кораби и подготовка за боядисване чрез бластиране, механично почистване и нанасяне на антикорозионно покритие.

Нашият опит в почистването, подготовката и боядисването включва:

  • Почистване
  • Предварителната подготовка на корабния корпус за бластиране и боядисване
  • Бластиране
  • Водно бластиране под високо налягане
  • Абразивно бластиране
  • Хидробластиране
  • Механични почистване
  • Боядисване

на корпуса на кораба, двойно дъно, баластни танкове, товарни танкове, МО палуби, , надстройки, прегради, капаци на люкове, тръбопроводи и др.