РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ НА КОРАБА

„Хелленика“ ЕООД предлага услуги за електроинсталация и поддръжка на уредите. Можем да осигурим квалифицирани електротехници, които да извършат пълен набор от електрически ремонти, монтаж, полагане на кабели, поддръжка и диагностика.

Фирма „Хелленика“ ЕООД извършва следните видове електромонтажни дейности:

  • Ремонт и поддръжка на електродвигатели, генератори и електрооборудване;
  • Ремонт и поддръжка на автоматиката и измервателните уреди;
  • Отстраняване на неизправности в навигационното оборудване;
  • Ново оборудване – монтаж;
  • Пренавиване.